Wet AGV – Cookie en Privacyverklaring

Wet AGV

Cookie en Privacyverklaring

Dit is de cookie- en privacyverklaring conform AVG van Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld.

Marijke Trienekens, kleurRIJK fotografeert, gevestigd aan Zuideinde 6, 1657 ED Abbekerk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:

KleurRIJK fotografeert
Marijke Trienekens
Zuideinde 6
1657 ED Abbekerk

www.kleurrijkontwerp.nl & www.kleurrijkfotografeert.nl

Persoonsgegevens die door kleurRIJK fotografeert worden gebruikt

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch en in correspondentie
  • Locatiegegevens
  • Bankrekeningnummer (bij betalingen)
  • gegevens over uw activiteiten op onze websites (www.kleurrijkontwerp.nl & www.kleurrijkfotografeert.nl
  • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die kleurRIJK fotografeert verwerkt

Marijke Trienekens eigenaar van het bedrijf / fotostudio kleurRIJK fotografeert met 2 websites, kleurRIJKfotografeert.nl & kleurRIJKontwerp.nl, heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat zonder die toestemming, persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via fotografe@kleurrijkfotografeert.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– je eventueel te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij je af te leveren
– Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren van Persoonsgegevens

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens
Foto’s die in uw opdracht zijn gemaakt, worden minstens 5 jaar bewaard. Dit is een back up waar u gebruik van kunt maken mocht u uw foto’s verliezen. Uw fotobestanden worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u als opdrachtgever daar om vraagt.

 Beveiliging van Persoonsgegevens

Uw gegevens / fotobestanden worden op goed beveiligde servers bewaard, waarbij van alle beveiligingsmogelijkheden gebruik wordt gemaakt.

Delen van Persoonsgegevens met derden

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Uw websitebezoek

Op de websites van Marijke Trienekens, kleurrijkfotografeert.nl & kleurrijkontwerp.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Marijke Trienekens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Marijke Trienekens maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites kleurrijkfotografeert.nl & kleurrijkontwerp.nl  gebruiken en hoe effectief deze pagina’s bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Marijke Trienekens heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Sociale media knoppen

Op de websites kleurrijkfotografeert.nl & kleurRIJKontwerp.nl, zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, Google Plus en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Twitter, Instagram of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotografe@kleurrijkfotografeert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken, op jouw verzoek.
Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert.nl

Aanpassen privacy statement

Marijke Trienekens / kleurRIJK fotografeert behoudt het recht om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de websites kleurRIJKfotografeert.nl & kleurRIJKontwerp.nl worden gepubliceerd.

zie ook de algemene voorwaarden DuPho.