Copyright

Copyright

Op alle foto’s rust copyright! Voor elk gebruik van foto’s gemaakt door Kleurrijk ontwerp fotografie & kleurRIJK fotografeert  is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de fotografe. Bent u geïnteresseerd in foto’s, neem dan via het contactformulier contact op met Marijke Trienekens van KleurRIJKontwerp fotografie

Hieronder volgen de tien geboden van het auteursrecht voor fotografen:

  • Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  • Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  • Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Burafo 2007

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. KleurRIJKontwerp heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. KleurRIJKontwerp aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. KleurRIJKontwerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites welke niet door KleurRIJKontwerp worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van KleurRIJKontwerp. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KleurRIJKontwerp.

Zie ook de algemene voorwaarden DuPho